UAB „BIOKURO BAZĖ“ įgyvendina projektą „Pramonės įmonės UAB „BIOKURO BAZĖ“ investicijos į saulės jėgainę

UAB „BIOKURO BAZĖ“ įgyvendina projektą „Pramonės įmonės UAB „BIOKURO BAZĖ“ investicijos į saulės jėgainę“ Nr. 02-011-K-0191, finansuojamą pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė – 56.118,00 Eur, skirtas finansavimas – 42.094,40 Eur., skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo terminas nuo 2023-10-03 iki 2025-09-30.

Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime bei įdiegti 60 kW saulės jėgainę.

 

Planuojama įdiegti 60 kW saulės elektrinė leis sumažinti iš išorinės energetinės sistemos įsigyjamos elektros energijos kiekį, prisidės prie įmonės pažangesnių žalios krypties tikslų įgyvendinimo, padės sumažinti energijos sąnaudų ir kainų svyravimo riziką. Be to, projektas paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje ir prisidės prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime. Taip bus švelninamas neigiamas ūkinės veiklos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Užsisakykite!